+90 546 577 65 18

İmplant Tedavisi

İmplant Tedavisi Nedir?

İmplant Tedavisi, diş eksikliği durumunda kaybedilen dişi yerine koymak için kullanılan bir dental prosedürdür. İmplantlar, yapay diş kökleri olarak da adlandırılır ve titanyumdan yapılmış biyouyumlu malzemelerden oluşurlar. Bu tedavi yöntemi, doğal dişlere benzer bir işlev ve estetik sağlamak amacıyla kullanılır.

İmplant tedavisi, diş hekimleri tarafından uygun görülen hastalara uygulanır. İmplantlar, çene kemiğine yerleştirilir ve burada sağlam bir bağlantı oluştururlar. Bu işlem, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve aşamalar halinde ilerler.

İmplant tedavi prosedürü genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Değerlendirme ve Planlama: İlk adım, diş hekiminin hastayı değerlendirmesi ve implant tedavisi için uygun olup olmadığını belirlemesidir. Çene yapısı, kemik yoğunluğu, diş eksikliği durumu ve genel sağlık durumu değerlendirilir. Tedavi planı oluşturulur ve gerekli görüntüleme (örneğin, diş tomografisi) yapılır.

İmplant Yerleştirme: İkinci adımda, implantlar çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilir. Bu işlem, lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Diş hekimi, çene kemiğinde uygun bir boşluk oluşturur ve implantı bu boşluğa yerleştirir. İmplant, zamanla çene kemiğiyle bütünleşir ve sağlam bir temel oluşturur.

İyileşme Süreci: İmplant yerleştirildikten sonra, çene kemiğinin implantla bütünleşmesi için iyileşme süreci başlar. Bu süreç, genellikle birkaç ay sürebilir. İmplantın çene kemiğiyle bütünleşmesi (osseointegrasyon) sağlandığında, implant stabil hale gelir ve üzerine protez diş yerleştirilebilir.

Protez Uygulaması: İmplantın üzerine yerleştirilecek protez diş, çene kemiğinin iyileşme süreci tamamlandıktan sonra hazırlanır. Protez diş, implantın üzerine vidalanır veya yapıştırılır. Protez diş, diğer dişlere benzer bir görünüm ve işlev sağlar.

İmplant tedavisi, birçok durumda uygulanabilir. İşte implant tedavisinin bazı uygulama alanları:

Tek diş eksikliği: Tek bir diş kaybı durumunda, implant tedavisi tek dişin yerine konması için tercih edilebilir.

Birden fazla diş eksikliği: Birden fazla diş kaybı durumunda, implantlar kullanılarak bir köprü oluşturulabilir.

Tam dişsizlik: Tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda, implantlar kullanılarak sabit veya hareketli protezler uygulanabilir.

Gevşek protezlerin yerine konması: Hareketli protezlerin stabilitesini artırmak ve daha iyi bir tutuş sağlamak için implantlar kullanılabilir.

İmplant Tedavisi Süreci Nasıldır?

İmplant tedavisi, diş eksikliklerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi süreci, birkaç aşamadan oluşur ve dikkatli bir planlama ve işbirliği gerektirir. İşte implant tedavisinin temel aşamaları:

Değerlendirme ve Planlama: İmplant tedavisi süreci, bir diş hekimi veya implant uzmanı tarafından değerlendirme ile başlar. Diş hekimi, hastanın genel sağlık durumunu, diş eksikliklerini, çene yapısını ve kemik yoğunluğunu değerlendirir. Gerekli görüntüleme yöntemleri (örneğin, diş tomografisi) kullanılarak detaylı bir analiz yapılır. Bu aşamada, implant tedavisi için uygun adaylar belirlenir ve tedavi planlaması yapılır.

İmplant Yerleştirme: İmplant tedavisinin bir sonraki aşaması, implantların çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilmesidir. Bu işlem genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Diş hekimi, implantların doğru konumunu belirlemek için önceden yapılan plana göre hareket eder. İmplantlar, çene kemiğine yerleştirildikten sonra iyileşme süreci için zaman verilir. Bu süreç, implantların çene kemiğiyle bütünleşmesini sağlar.

İyileşme Süreci: İmplantların yerleştirilmesinden sonra, iyileşme süreci başlar. Bu süreç, implantların çene kemiğiyle bütünleşmesi için gereklidir ve genellikle birkaç ay sürebilir. İmplantların çene kemiğiyle bütünleşmesi (osseointegrasyon) sağlandığında, implantlar daha sağlam bir temel oluşturur.

Geçici Protez Uygulaması: İyileşme süreci sırasında, implantların üzerine geçici protezler yerleştirilebilir. Bu protezler, diş eksikliğini geçici olarak kapatarak estetik bir görünüm sağlar ve çiğneme işlevini geri kazandırır. Geçici protezler, implantların bütünleşme sürecini beklerken hasta için geçici bir çözüm sunar.

Kalıcı Protez Yerleştirme: İmplantların çene kemiğiyle bütünleşmesi tamamlandığında, kalıcı protezlerin yerleştirilme aşaması gelir. Bu protezler, implantların üzerine özel olarak tasarlanır ve hastanın diğer dişleriyle uyumlu bir görünüm sağlar. Protezler, yapıştırma veya vidalama yöntemiyle implantlara bağlanır. Kalıcı protezler, doğal dişlere benzer bir işlevsellik sağlar ve estetik bir gülümseme elde etmeye yardımcı olur.

İmplant tedavisi süreci, hastanın özel durumuna ve tedavi planına göre değişebilir. Diş hekimi, hastanın düzenli kontroller yapmasını ve doğru bakımı uygulamasını önerecektir. İmplantların uzun ömürlü olabilmesi ve başarılı sonuçlar elde edebilmesi için düzenli kontrollerin önemi büyüktür.

Konvansiyonel İmplantların Aşamaları

Konvansiyonel implant tedavisinde, genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

Değerlendirme ve Planlama: Diş hekimi, hastanın diş eksikliği durumunu değerlendirir ve uygun bir implant tedavi planı oluşturur. Radyografik görüntüleme teknikleri kullanılarak çene yapısı ve kemik yoğunluğu değerlendirilir.

İmplant Yerleştirme: İmplantlar, cerrahi bir işlemle çene kemiğine yerleştirilir. Bu işlem genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İmplantlar, önceden belirlenen pozisyonlara ve açılara uygun olarak yerleştirilir.

İyileşme Süreci: İmplantların çene kemiğiyle bütünleşmesi için bir iyileşme süreci gereklidir. Bu süreç, genellikle birkaç ay sürebilir ve implantların stabil hale gelmesini sağlar.

Geçici ve Kalıcı Protez Uygulaması: İmplantların çene kemiğiyle bütünleşme süreci devam ederken, hastaya geçici bir protez uygulanabilir. Daha sonra, implantların üzerine özel olarak tasarlanmış kalıcı protezler yerleştirilir.

Diş Teli Uygulaması (Ortodonti)

Diş teli uygulaması, ortodontik tedavi alanında yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, dişlerin düzeltilmesi ve hizalanması için kullanılır. Diş telleri, dişlere bağlanan teller ve braketlerden oluşur.

Diş teli uygulamasının temel aşamaları şunlardır:

Değerlendirme ve Planlama: Bir ortodontist, hastanın diş ve çene yapısını değerlendirir ve uygun bir tedavi planı oluşturur. Bu aşamada, dişlerin durumu, çene kapanışı ve diğer faktörler dikkate alınır.

Braketlerin Yerleştirilmesi: Braketler, dişlere yapıştırılan küçük parçalardır. Dişlerin üzerine özel bir yapıştırıcı kullanılarak yerleştirilirler. Braketler, diş telleriyle bağlantılıdır ve dişlerin hareketini sağlarlar.

Diş Telleri: Diş telleri, braketlere bağlı olan tellerdir. Bu teller, dişlere doğru miktarda kuvvet uygulayarak dişlerin hareketini sağlar.

Kontroller ve Ayarlamalar: Diş telleri uygulandıktan sonra, düzenli kontroller yapılır ve teller düzenli olarak ayarlanır. Bu ayarlamalar, dişlerin doğru şekilde hizalanmasını sağlar.

Diş Eti Çekilmesi ve Tedavisi

Diş eti çekilmesi, diş etinin dişlerden uzaklaşması ve diş köklerinin açığa çıkması durumudur. Bu durum, diş eti çizgisinin düşmesiyle ortaya çıkar. Diş eti çekilmesi genellikle diş eti hastalığı, yanlış diş fırçalama teknikleri, travma veya genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle meydana gelir.

Diş eti çekilmesi tedavisinde amaç, çekilen diş etini geri kazandırmak ve diş köklerini korumaktır. Tedavi yöntemleri arasında skarifikasyon (diş eti kesimi), serbest greft, bağ dokusu grefti ve flep cerrahisi bulunur. Tedavi seçeneği, diş eti çekilmesinin nedenine, çekilme derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Diş eti çekilmesinin tedavi edilmemesi durumunda, diş köklerinde hassasiyet, diş eti hastalığı ilerlemesi ve diş kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Flepsiz (dikişsiz) İmplant Cerrahisi

Flepsiz implant cerrahisi, geleneksel implant cerrahisinden farklı bir tekniktir. Bu yöntemde, implantın yerleştirilmesi için diş etinin kesilmesi ve dikiş atılması gerekmez. Flepsiz implant cerrahisi, flap adı verilen diş eti kapağı yerine doku perforasyonları ve özel bir açma cihazı kullanır. Bu sayede, operasyon süreci daha hızlı ve konforlu bir şekilde tamamlanır.

Flepsiz implant cerrahisi, daha az invaziv bir yöntem olarak kabul edilir. Operasyon sonrası iyileşme süreci daha hızlıdır ve hastalar genellikle daha az ağrı ve şişlik yaşarlar. Bu yöntem, uygun vakalarda kullanıldığında başarılı sonuçlar elde etmek için etkili bir seçenektir.

İmplant Tedavisinin Avantajları ve Dezavantajları

İmplant tedavisi, diş eksikliğini tedavi etmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminin birçok avantajı vardır:

Doğal Görünüm: İmplantlar, doğal dişlere benzer bir estetik görünüm sağlar. Renk, şekil ve boyut açısından uyumlu bir protez diş elde edilir.

İşlevsellik: İmplantlar, çiğneme ve konuşma gibi işlevleri doğal dişlere benzer şekilde gerçekleştirir.

Kemik Sağlığı: İmplantlar, çene kemiğine uygun bir yük uygularak kemik sağlığını korur ve çene kemiğinin erimesini önler.

Uzun Ömürlü: İyi bakıldığında ve düzenli kontroller yapıldığında, implantlar uzun süre dayanabilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Ancak, implant tedavisinin bazı dezavantajları da vardır:

Cerrahi İşlem: İmplant tedavisi cerrahi bir işlem gerektirir. Bu nedenle, tedavi sonrası hafif ağrı, şişlik ve hassasiyet yaşanabilir.

İşlem Süresi: İmplant tedavisi, diş eksikliğinin tedavi sürecini uzatabilir. İmplantların çene kemiğiyle bütünleşmesi için iyileşme süreci gereklidir ve bu süre birkaç ay sürebilir.

İmplant Tedavisi Fiyatları 2024

İmplant tedavisi fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında diş eksikliği sayısı, implant malzemesi, cerrahi işlem gerekliliği ve tedavi sürecinin karmaşıklığı yer alır. Ayrıca, diş hekiminin deneyimi ve bulunduğunuz bölgedeki yaşam maliyetleri de fiyatları etkileyebilir.

İmplant tedavisi fiyatları, diş hekiminizle yapacağınız görüşmeler sonucunda belirlenir. Diş hekiminiz, tedavi planınızı değerlendirir ve size özel bir maliyetlendirme yapar.

İmplant tedavisi, kaliteli bir tedavi ve uzun vadeli bir çözüm sağladığından, genellikle maliyetinin karşılığını veren bir yatırım olarak değerlendirilir. İmplant tedavisi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

İmplant Tedavisi Öncesi Tomografi Çektirmek Zorunlu Mudur?

İmplant tedavisi öncesi tomografi çektirmek, genellikle önerilen bir adımdır. Tomografi, çene yapısını ve kemik yoğunluğunu daha detaylı bir şekilde değerlendirmek için kullanılan görüntüleme tekniğidir. Bu görüntüler, diş hekimine implant tedavisi için gerekli bilgileri sağlar ve tedavi planlamasına yardımcı olur.

Tomografi, implant tedavisi öncesinde çene kemiğinin kalınlığını, yüksekliğini ve yoğunluğunu belirlemek için kullanılır. Bu bilgiler, implantların doğru boyut ve pozisyonlarda yerleştirilmesini sağlar. Ayrıca, çene kemiğindeki herhangi bir sorun veya patolojiyi tespit etmek ve tedavi planını buna göre uyarlamak da mümkün olur.

İmplant Üzerine Yapılan Diş Doğal Diş Gibi Görünür Mü?

İmplant üzerine yapılan diş, doğal dişlere benzer bir estetik görünüm sağlar. İmplantlar, özel olarak tasarlanmış porselen veya seramik kaplamalarla kaplanır. Bu kaplamalar, doğal dişlerin renk, şekil ve boyutuna uyum sağlar.

İmplant üzerine yapılan dişler, doğal dişlerle uyumlu bir şekilde dizayn edilir. Diş rengi, diş şekli, diş eti görünümü ve dişlerin aralıkları, kişinin doğal gülüşünü taklit etmek için özenle seçilir. Bu sayede, implant üzerine yapılan dişler, doğal dişlere oldukça benzer bir görünüm sağlar.

Hangi Durumlar İmplant Uygulamasını Gerektirir?

İmplant uygulaması, çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılır. İşte implant uygulamasını gerektiren bazı durumlar:

Tek diş eksikliği: Bir dişin kaybı durumunda, implantlar kullanılarak eksik dişin yerine geçen ve doğal dişlere benzer işlevsellik ve estetik sağlayan bir protez yapılabilir.

Birden fazla diş eksikliği: Birden fazla diş kaybı durumunda, implantlar kullanılarak bir köprü oluşturulabilir.

Tam dişsizlik: Tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda, implantlar kullanılarak sabit veya hareketli protezler uygulanabilir.

Gevşek protezlerin yerine konması: Hareketli protezlerin stabilitesini artırmak ve daha iyi bir tutuş sağlamak için implantlar kullanılabilir.

İmplant Her Yaşta Uygulanabilir Mi?

İmplant tedavisi, genellikle sağlıklı bir ağız ve uygun kemik yapısı olan her yaştaki bireye uygulanabilir. Yaş faktörü, implant tedavisi için bir engel değildir. Önemli olan, hastanın genel sağlık durumu, kemik yoğunluğu ve diğer faktörlerdir.

Ancak, implant tedavisi genç yaşlarda genellikle önerilmez. Çünkü çene kemiği hala gelişim halindedir ve implantların yerleştirilmesi için yeterli kemik yoğunluğu sağlanamayabilir. Genç hastalarda, diş eksikliği durumunda geçici çözümler tercih edilebilir ve implant tedavisi yetişkinlik döneminde planlanabilir.

İmplantın Başarısı Neye Bağlıdır?

İmplant tedavisinin başarısı, çeşitli faktörlere bağlıdır. İmplantın başarılı bir şekilde tutunması ve uzun süre dayanabilmesi için aşağıdaki faktörler önemlidir:

Kemik Yoğunluğu: İmplantın çene kemiğine uygun bir şekilde yerleştirilebilmesi için yeterli kemik yoğunluğu gereklidir. İyi bir kemik yapısı, implantın stabil hale gelmesini sağlar.

Genel Sağlık Durumu: Hastanın genel sağlık durumu, implant tedavisinin başarısını etkileyebilir. Bazı sağlık sorunları, implant tedavisi için bir engel olabilir. Örneğin, şiddetli diyabet, kemik hastalıkları veya bağışıklık sistemi sorunları implant tedavisini olumsuz etkileyebilir.

Oral Hijyen: İmplantın başarısı, iyi bir oral hijyenin sağlanmasına bağlıdır. Diş eti hastalıkları veya enfeksiyonlar, implant etrafında komplikasyonlara yol açabilir. Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanma ve diş hekimi kontrolleri önemlidir.

Diş Hekiminin Deneyimi: İmplant tedavisi, deneyimli bir diş hekimi tarafından yapılmalıdır. Uzman bir diş hekimi, implant tedavisi için gerekli beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır.

İmplant Yapılmasının Mümkün Olmadığı Durumlar Nelerdir?

İmplant tedavisi, genellikle birçok hasta için uygun bir seçenektir. Ancak, bazı durumlarda implant yapılması mümkün olmayabilir. İşte implant yapılmasının mümkün olmadığı durumlar:

Yetersiz Kemik Yoğunluğu: İmplantların başarılı bir şekilde tutunması için yeterli kemik yoğunluğu gereklidir. Eğer çene kemiğinde yetersiz kemik bulunuyorsa, implant tedavisi yapılamayabilir. Bu durumda, kemik grefti veya kemik eklemesi gibi ek tedaviler gerekebilir.

Sağlık Sorunları: Bazı sağlık sorunları implant tedavisini engelleyebilir. Şiddetli diyabet, kemik hastalıkları, bağışıklık sistemi sorunları veya bazı kronik hastalıklar implant tedavisi için risk faktörleri olabilir.

Sigara Kullanımı: Sigara kullanımı, implant tedavisinin başarısını olumsuz etkileyebilir. Sigara, iyileşme sürecini yavaşlatır ve implantların tutunmasını engeller. İmplant tedavisi için sigarayı bırakmak önerilir.

Ağız Hijyeni Sorunları: İyi bir ağız hijyeni sağlanamayan durumlarda implant tedavisi riskli olabilir. Diş eti hastalığı veya diş çürüğü gibi sorunlar, implantların uzun vadeli başarısını etkileyebilir.

Genç Yaş: Çene kemiği hala gelişim halindeyken implant tedavisi genellikle önerilmez. Çene kemiği tam olarak olgunlaşmadan yapılan implant tedavisi, gelecekte sorunlara neden olabilir. Genç hastalarda, geçici çözümler tercih edilebilir ve implant tedavisi yetişkinlik döneminde planlanabilir.

İmplantlar Vücut Tarafından Reddedilir Mi?

İmplantlar genellikle biyouyumlu malzemelerden yapıldığı için vücut tarafından reddedilme ihtimali düşüktür. İmplantlar genellikle titanyumdan yapılmıştır ve bu malzeme vücut tarafından iyi tolere edilir. Titanyum, kemik dokusuyla kaynaşarak implantın güçlü ve dayanıklı bir şekilde yerleşmesini sağlar.

Ancak, implantların vücut tarafından reddedilme riski tamamen ortadan kalkmaz. Nadir durumlarda, vücut bağışıklık sistemi implantı reddedebilir ve implant tedavisi başarısız olabilir. Bu durum, implantın enfekte olması, doku reaksiyonları veya implantın yanlış yerleştirilmesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Diş İmplantları Kansere Neden Olur Mu?

Diş implantları, kansere neden olan bir faktör olarak bilinmez. İmplantlar genellikle titanyum gibi biyouyumlu malzemelerden yapılmıştır ve kanser oluşumuna yol açma potansiyeli düşüktür. Bilimsel çalışmalar, diş implantlarının kansere neden olan bir faktör olmadığını göstermektedir.

Ancak, implant tedavisi öncesinde ve sonrasında düzenli olarak diş hekimi kontrollerine gitmek önemlidir. Bu kontroller, implantın sağlığı ve çevre dokuların durumu hakkında bilgi sağlar. Diş hekiminiz, implant tedavinizin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak için düzenli kontroller yapacaktır.

Pahalı Bir Tedavi Midir?

İmplant tedavisi, diğer diş restorasyon yöntemlerine göre genellikle daha yüksek maliyetlidir. İmplant tedavisinin maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında implant sayısı, implant malzemesi, tedavi sürecinin karmaşıklığı, implantın yerleştirileceği bölge ve diş hekiminin deneyimi yer alır.

İmplant tedavisi maliyeti, genellikle tek seferlik bir yatırım olarak değerlendirilir. İmplantlar uzun ömürlüdür ve uzun vadede diğer restorasyon yöntemlerine göre daha ekonomik olabilir. Ayrıca, implantların doğal dişlere benzer işlev ve estetik sağlaması da maliyetin karşılığını veren bir faktördür.

Operasyon Sırasında ve Sonrasında Bir Rahatsızlık Olabilir Mi?

İmplant tedavisi operasyon süreci genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hasta herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmez. Bununla birlikte, operasyon sırasında ve sonrasında bazı rahatsızlıklar yaşanabilir:

Operasyon Sırasında Rahatsızlık: İmplant yerleştirme operasyonu genellikle kısa süren bir işlemdir ve hasta için minimal rahatsızlık yaratır. Yerleştirme işlemi sırasında ağız içinde hafif bir basınç hissi veya titreşim hissedilebilir.

Operasyon Sonrası Rahatsızlık: İmplant yerleştirme operasyonundan sonra bazı rahatsızlıklar normaldir. Bunlar arasında hafif şişlik, ağrı, kanama ve hassasiyet bulunabilir. Bu rahatsızlıklar genellikle geçicidir ve zamanla azalır.

İlaç Kullanımı: Operasyon sonrasında ağrı veya rahatsızlık hissi için doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçları kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, operasyon sonrasında şişliği azaltmak için soğuk uygulama önerilebilir.

Yerleştirme Operasyonu ve Protezin Tamamlanması Ne Kadar Sürer?

İmplant tedavisi, yerleştirme operasyonu ve protezin tamamlanma sürecinden oluşur. Her iki aşama da belirli bir süre alır:

Yerleştirme Operasyonu: İmplantın çene kemiğine yerleştirilmesi operasyonu genellikle kısa süren bir işlemdir. İmplantın doğru pozisyona yerleştirilmesi ve iyileşme sürecinin başlaması için yaklaşık 1 ila 2 saat sürebilir. Bu süre, implant sayısına, tedavinin karmaşıklığına ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir.

Protezin Tamamlanması: İmplant yerleştirildikten sonra, çene kemiğiyle iyileşmesi ve implantın yerleşmesi beklenir. İyileşme süreci genellikle 3 ila 6 ay arasında sürer. Bu süre zarfında implant çene kemiğiyle bütünleşir ve sağlam bir temel oluşturur. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra, protezin tamamlanması için diş hekiminiz tarafından bir takım ölçümler alınır ve porselen veya seramik kaplamalar yerleştirilir. Protezin tamamlanması genellikle birkaç hafta sürebilir.

Hangi Durumlarda İmplant Uygulaması Risklidir?

İmplant uygulaması genellikle güvenli ve başarılı bir tedavi yöntemidir. Ancak, bazı durumlarda implant uygulaması daha riskli olabilir. İmplant tedavisi riskli olabilecek durumlar şunlardır:

Yetersiz Kemik Yoğunluğu: İmplantların başarılı bir şekilde tutunması için yeterli kemik yoğunluğu gereklidir. Eğer çene kemiğinde yetersiz kemik bulunuyorsa, implant tedavisi riskli olabilir. Bu durumda, kemik grefti veya kemik eklemesi gibi ek tedaviler gerekebilir.

Sağlık Sorunları: Bazı sağlık sorunları implant tedavisini engelleyebilir. Şiddetli diyabet, kemik hastalıkları, bağışıklık sistemi sorunları veya bazı kronik hastalıklar implant tedavisi için risk faktörleri olabilir.

Sigara Kullanımı: Sigara kullanımı, implant tedavisinin başarısını olumsuz etkileyebilir. Sigara, iyileşme sürecini yavaşlatır ve implantların tutunmasını engeller. İmplant tedavisi için sigarayı bırakmak önerilir.

İlk Muayenede Ne Yapılır?

İlk muayene, implant tedavisi için önemli bir adımdır. Bu aşamada diş hekimi, hastayı değerlendirir ve implant tedavisinin uygunluğunu belirler. İlk muayene sırasında şu adımlar izlenebilir:

Hasta Geçmişi ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Diş hekimi, hastanın diş sağlığı geçmişini ve mevcut şikayetlerini dinler. Geçmişteki diş tedavileri, diş eti durumu ve var olan diş eksiklikleri hakkında bilgi alır.

Ağız Muayenesi: Diş hekimi, hastanın ağız ve dişlerini detaylı bir şekilde muayene eder. Dişlerin durumu, diş eksiklikleri ve çene yapısı değerlendirilir.

Radyografik İnceleme: İmplant tedavisi için gerekli olan röntgen ve tomografi görüntülemeleri yapılır. Bu görüntülemeler, implant yerleştirme için uygun kemik yapısını belirlemeye yardımcı olur.

Tedavi Planlaması: İlk muayeneden elde edilen bilgiler doğrultusunda, hastanın tedavi planı oluşturulur. Bu plan, implant sayısı, implant malzemesi, tedavi süreci ve tahmini maliyeti içerir.

Cerrahi İşlem Ne Kadar Sürer?

İmplant tedavisinde yerleştirme operasyonu, implantın çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir. Yerleştirme operasyonunun süresi, implant sayısı, tedavinin karmaşıklığı ve hastanın durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genellikle, tek bir implant yerleştirme işlemi yaklaşık 1 ila 2 saat sürer. Bu süre, lokal anestezi uygulanması, implantın doğru pozisyonunun belirlenmesi ve cerrahi işlemin yapılması için yeterlidir. Birden fazla implant yerleştirilecekse veya tedavi daha karmaşık ise süre daha uzun olabilir.

İletişim Formu

Ücretsiz Muayene

Uzman hekimlerimizle video konsültasyonunuzu ayarlamamız için tıbbi danışmanlarımıza iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.